Help onze innovatie!

Het grasheuveldak is een groendak innovatie van Rooflife. Het is het eerste groendak dat een interessant daklandschap voor mens en dier maakt, binnen de constructieve beperkingen van het dak. Dit doordat er gebruik is gemaakt van lichtgewicht gerecyclede polystyreenbollen. Zó zorgen we er samen met jullie voor dat er wereldwijd méér daken groen gemaakt kunnen worden!

Jullie donatie helpt ons mee in de realisatie van het grasheuveldak 2.0

In 2014 is het eerste grasheuveldak aangelegd samen met de Gemeente Amsterdam als onderdeel van PlantageLab op het gebouw van WOW Amsterdam. Inmiddels is dit dak getest op zijn oppervlaktemperatuur, gewicht, groenontwikkeling en waterbuffering. En ondanks het goede resultaat van het dak, is het tijd voor een verbeterd ontwerp waar er verder geïnnoveerd wordt op de volgende onderdelen:

  • 3D ontwerp vrijheid
  • Productiesnelheid
  • Gewichtsbeperking
  • Variatie in groen

 

Het nieuwe dak zal begin 2017 aangelegd worden en zal onderdeel blijven van het PlantageLab onderzoek. Met de uitkomsten van dit onderzoek zal het grasheuveldak potentieel als groendak systeem de markt opgaan. Met jullie hulp kunnen we dit proces versnellen!

Waarom het grasheuveldak?

grasheuveldak-effect-03

BETERE LEEFKWALITEIT VOOR MENS

Met name in stedelijke gebieden neemt de kwaliteit en kwantiteit van de leefomgeving toe door het toepassen van een grasheuveldak. Met het gebruik van een grasheuveldak ten opzichte van een zwart dak of een sedumdak verminderen we effectief de belasting van het riool: doordat het grasheuveldak de hemelwaterafvoer vertraagt bij piekbelastingen, die optreden bij steeds vaker voorkomende hevige stortbuien. Het grasheuveldak is effectief in het tegen gaan van het Island heat effect: in tegenstelling tot betonnen daken zet het grasheuveldak de zonne-energie niet volledig om in warmte- energie, maar in waterdamp. Dit zorgt voor een verkoelend effect op de omgeving.

BETERE LEEFKWALITEIT VOOR DIER

Ook zorgt dit innovatieve groendak voor een goede biodiversiteit doordat er verschillende soorten beplanting op aange- bracht worden. Zo is het grasheuveldak aangelegd met diverse soorten kruiden, grassen, bloeiende beplanting en verschil- lende soorten sedum. En dit zie je terug in de groeiende bevolking aan bijen. Deze variëteit in de beplanting, samen met de hoogte verschillen die door de heuvels gecreëerd worden, zorgt namelijk voor een natuurlijke omgeving met drogere en vochtiger gedeelte waarin vogels en insecten het goed doen.

EEN GLOOIEND DAKLANDSCHAP

Naast dat het veel duurzame voordelen heeft, is dit dak ook aantrekkelijk om naar te kijken. We weten nu dat steeds meer producten verkocht worden door hun visuele voorkomen, zo werkt dat ook met daken. Dit glooiende landschap is mooi om te zien en dit trekt mensen aan om ook een duurzame stap te nemen.

Rooflife hecht veel waarde aan het verbeteren van de stadsomgeving waar de ontwikkeling van innovatieve groene daken een belangrijke rol in speelt. Het uitgangspunt van het grasheuveldak is een balans vinden in het combineren van de stedelijke functies van groen.

DE OPBOUWgrasheuveldak-effect-05

Vaak is het dragend gewicht van daken een probleem bij de aanleg van een intensieve daktuin. Om hoogte verschil te realiseren zonder dat er een enorm gewicht bij komt kijken, is een ander type toepassing nodig. Bij het grasheuveldak is gebruik gemaakt van lichtgewicht polystyreen, hierdoor zal het gewicht (verzadigd en onverzadigd) beperkt blijven, zodat het ook toepasbaar is op onderconstructies met een beperkt draagvermogen.

GECOMBINEERDE TOEPASSINGEN

Dit dak is ook te combineren met diverse soorten waterbuffering systemen waardoor een optimale situatie gecreëerd kan worden met een maximale waterbuffering en een grote biodiversiteit. Bovendien beschermd het grasheuveldak het dakbedekkingssysteem tegen de schadelijke invloed van zonlicht en regen, waardoor het een langere levensduur krijgt.

DE MOGELIJKHEDEN ZIJN EINDELOOS

De hoogte verschillen worden gecreëerd door gebruik te maken van gerecyclede polystyreen platen voorzien van een speciale coating. Het grasheuveldak is veelzijdig, zo kunnen we heuvels maken die variëren in grootte, vorm en functie. Het ontwerp kan voor ieder project specifiek gemaakt worden.

grasheuveldak-opbouw-04

HOGE VARIATIE AAN GROEN

Met een grote variatie aan groen, maken we het daklandschap aantrekkelijk voor een brede range aan dieren en insecten. Een variatie van sedumsoorten, kruiden en grassen geven kleur aan het dak. De biodiversiteit van de omgeving gaat hierdoor omhoog, zo heeft het eerste grasheuveldak onderdak gebracht aan een eendenfamilie. Een waar succes!

screen-shot-2016-11-28-at-11-26-42-am

 

Het grasheuveldak in het nieuws! 

Het grasheuveldak is al goed opgepakt door de media en wordt gezien als innovatie belofte binnen de dakdekkersbranche, lees het hier: