Er is geen PLANet B

Wauw, “Het franse bedrijf krijgt verplicht UV paneel”, “NL moet uitstoot broeikas gassen terug brengen”, “Gemeente wil hogere riool heffing”

Het lijkt er op dat er grote stappen gaan komen richting een betere toekomst en begint het besef langzaam door te dringen dat er geen PLANet B is, de titels van deze artikelen liegen er in ieder geval niet om en dat vinden wij als Rooflife enorm goed nieuws! 

Groene daken kunnen namelijk een grote bijdrage leveren aan de volgende problemen:

  1. Het terugdringen van de smog in de steden
  2. Aantrekken van biodiversiteit in steden
  3. Isoleren van gebouwen
  4. Het verlichten van het rioleringsstelsel. 

Met deze blog willen we ingaan op het effect van groene daken op het verlichten van het rioleringsstelsel.

De waterhuishouding van onze steden staat onder grote druk. Ten eerste neemt de hoeveelheid jaarlijkse neerslag toe door de klimaatverandering. Daarnaast gaan steeds meer mensen in steden wonen waardoor de eerder aangelegde afvoersystemen, vooral in de oudere centra van steden, de huidige waterafvoer niet meer aan kunnen. Straten staan (vooral) in de wintermaanden steeds vaker onder water met als gevolg dat de huidige riolen de afvoer niet meer aan kunnen en gaan overstromen waardoor er ongezuiverd water in onze rivieren, kanalen of grachten terecht komt.

Bij gebieden waar nieuwbouw een grote rol speelt wordt er als regel gehanteerd dat voor elk verhard aangelegd gebied er 10% gecompenseerd moet worden om water op te vangen door middel van bijvoorbeeld het plaatsen van ‘open water’ gebieden. In steden wordt dit lastig, kijk naar Amsterdam, ruimte is schaars en er is nog nauwelijks ruimte om op straatniveau hiervoor plaats te creëren.

Er is aangetoond dat; hoe meer groen in de stad aanwezig is hoe meer water er kan worden verdampt of langzaam in de bodem kan infiltreren. Momenteel willen gemeentes meer belasting gaan vragen zodat ze met dit geld oplossingen kunnen vinden om binnen steden de wateroverlast op te lossen. 

“Het geld moet vooral worden besteed aan wateropvanglocaties, zoals waterpleinen”, zegt Wielinga. 

Het aanleggen van waterpleinen kan inderdaad één van de oplossingen zijn maar met Rooflife geloven wij in de extra ruimte die op alle daken beschikbaar is en in veel gevallen nog onbenut. Er is bijvoorbeeld in Amsterdam zo’n 12 vierkante kilometer aan dakoppervlak geschikt voor het aanleggen van een groene waterbuffer. Er is aangetoond dat sommige groendaken de totale waterafvoer kunnen verminderen met 60%. Deze 60% is natuurlijk afhankelijk van verschillende factoren zoals; de grootte van het dakoppervlak, de dikte van het substraat, of er sprake is van een intensief of extensief groendak en de type beplanting die wordt gekozen.

Wanneer we spreken over extensieve groendaken (vegetatiedaken) spreken we van beplanting als sedum of kruidengras. Bij de kruidengras variant is er een dikkere substraatlaag nodig maar kan de water bufferende werking dus wel oplopen tot 60% van de neerslag.

Bij een intensief groendak spreken we al snel van een substraatlaag tussen de 150mm en 500mm, dit is dus niet zomaar op elk dak mogelijk omdat niet elke bouwkundige constructie dit aan kan. Vegetatie die een goede werking hebben op water buffering zijn: gazon, bodembedekkers, lage heesters en bomen. 

Door het aanleggen van zoveel mogelijk groene daken hopen wij in ieder geval de balans in onze leefomgeving terug te brengen.

Dit blog is deels gebaseerd op de volgende artikelen: