De dag van de aarde

In de stad lijkt onze natuur soms ver weg. Verstedelijking en landbouw dwingen planten en dieren naar de achtergrond. Toch leven in onze concrete jungles meer verschillende planten en dieren dan je denkt. Meer dan op het Nederlandse platteland. Hoe hebben stadsdieren en muurbloempjes hun plek gevonden?

Op de dag van de Aarde waren wij aanwezig bij het evenement “Stadsdieren en muurbloempjes in de concrete jungle”, een avond die centraal stond rondom de relatie tussen mens en dier. Een avond in Pakhuis de Zwijger met wetenschappers, politici, en jonge ondernemers. Centraal stond de vertoning van de spectaculaire, nieuwe natuurfilm Les Saisons van de internationaal bekroonde filmregisseur Jacques Perrin. Rooflife was aanwezig voor een korte pitch om het jonge publiek een handelsperspectief te laten zien, met als persoonlijke reflectie: wat is de impact van biodiversiteit op jou persoonlijk en wat kun je daarmee? Bekijk de pitch hier:

Doelstelling Europese Commissie

In opdracht van de Europese Commissie organiseert Pakhuis de Zwijger een open evenement om jongeren bewust te maken van hun invloed op de natuur en vice versa. De Europese Commissie wil hiermee graag aandacht vragen voor biodiversiteitsbeleid. Zij maken daarmee deel uit van een internationale campagne die in verschillende landen georganiseerd zal worden.

De Europese Commissie wil met de film Les Saisons van de Franse regisseur Jacques Perrin de relatie tussen mens en dier te benadrukken. De Franse producenten Jacques Perrin en Jacques Cluzaud laten in de film zien hoe het Europese continent en haar bewoners van 15.000 jaar terug tot de dag van vandaag veranderd zijn.

Daarnaast dwingt de film tot reflectie, namelijk over de consequenties die de impact van menselijke interventie (door verstedelijking en landbouw) heeft. De Europese Commissie wil de urgentie voor biodiversiteitsbeleid benadrukken. Enerzijds door te schetsen wat de positieve kanten zijn van biodiversiteitsbeleid tot nu toe, anderzijds door aan te geven hoe meer actie op Europees niveau moet bijdragen aan het oplossen van voornoemde problemen zoals de afname van biodiversiteit. – bron: Pakhuis de Zwijger

Sprekers

Tijdens deze avond gingen we van Europa naar Nederland door een viertal sprekers, om in Amsterdam te eindigen.  

Europa Maria Silvia Gatta is hoofd politiek van de Vertegenwoordiging van de Europese commissie in Nederland (EUinNL), zij opende de avond met het belang van een Europese Unie met een ambitieus natuurbeleid. 

Nederland Natasja Oerlemans is hoofdredacteur van het Living Planet Report van het Wereld Natuur Fonds Nederland. Zij verteld over de staat van de natuur in Nederland en wat we kunnen doen om de natuur in Nederland weer te laten floreren, in het belang van mens en dier.

Prof. dr. Theunis Piersma is hoogleraar Trekvogelecologie aan de rijksuniversiteit Groningen en als waddenbioloog verbonden aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).  

Stad Amsterdam Stadsecoloog Anneke Blokker is de specialist van alles wat groeit en bloeit in deze concrete jungle. Ze schreef met haar collega’s het Amsterdamse Beestenboek.

Bekijk de gehele avond op de website van Pakhuis de Zwijger.