Vertical green is the way to go

Een vertikale tuin is hip en dat is goed, want het heeft een positief effect op onze leefomgeving en het ziet er simpelweg mooi uit. Bovendien maken we erg effectief gebruik van onze ruimte in de stad and that’s the way to go.

Planten die vertikaal aan de muur bevestigd zijn noemen we ‘vertikaal groen’. Maar ook een groene muur en een vertikale tuin zijn benamingen die je vaak tegenkomt.

Voor een vertikale tuin is de beplanting is één van de belangrijkste onderdelen van het geheel, vertikaal groen kan zich immers binnen en buiten bevinden. Naast de omgeving is de variëteit en het ontwerp van de verticale tuin belangrijk, ons systeem kan gevuld worden met vaste planten, grassen, kruiden en struiken. Belangrijke omgevingsfactoren waar rekening mee gehouden moet worden zijn de klimatologische factoren, de wortelontwikkeling, de ademhaling en de emissie van gassen uit de wortels. Ook de ligging van de groene muur, schaduwrijk of op de zon, heeft effect op het type beplanting die gebruikt kunnen worden voor het vertikaal groen.

Green-over-Grey-Living-Green-Wall-Vertical-Garden

Picture by Green over Grey tm

Waarom vertikaal groen?

Omdat het, naast dat het mooi is, ook veel financiële en milieutechnische voordelen heeft, hier zijn ze op een rijtje!

  • Isolatie; energiebesparing (financieel) Groene gevels creëren hun eigen specifieke microklimaat, tussen de gevel en het verticale groen bevindt zich een stilstaande luchtlaag, stilstaande lucht heeft een isolerende effect. Hierdoor functioneren groene gevels als een extra isolatie voor het gebouw. Daarnaast wordt direct zonlicht op de gevel geblokkeerd door het groen, hierdoor zal de temperatuur binnen in het gebouw lager zijn, in de winter werkt het systeem andersom. Naast het financiële voordeel van energiebesparing, is isolatie en hiermee reductie van de te gebruiken hoeveelheid energie goed voor het milieu.
  • Bescherming tegen zon en slagregen; langere levensduur gevel (financieel) Doordat het UV-licht en slagregen tegengehouden worden, zal de muur langer meegaan en heeft minder onderhoud nodig. De kosten voor onderhoud van het gebouw gaan naar beneden en de levensduur van de gevel omhoog. Natuurlijke uitstraling: meerwaarde gebouw (financieel) Door de natuurlijke uitstraling van het gebouw gecombineerd met energiebesparing en een groeiend verantwoordelijkheidsbesef voor het milieu zijn huurders en kopers bereid meer te betalen voor een gebouw met een groene gevel.
  • Regenwater retentie: minder belasting riool (milieutechnisch) De laatste jaren gebeurt het steeds vaker dat wateren buiten hun oevers treden en gebieden onder water komen te staan. De economische en milieutechnische schade hiervan is meestal groot. Door het veranderende klimaat, wordt het voordeel van groen steeds belangrijker. Vertikaal groen kan goed als waterbuffer gebruikt worden als deze in verbinding staat met het dak. Zo kan het water dat opgevangen wordt op het dak gebruikt worden in het vertikaal groen systeem om de planten te bewateren.
  • Lagere omgevingstemperatuur: reductie Urban Heat Island effect (milieutechnisch) In de zomer ligt de temperatuur in de stad ongeveer 5 graden hoger dan op het platteland. Dit verschijnsel noemt men het ‘Urban Heat Island’ effect.Onderzoek toont aan dat we 10% extra groen in de stad nodig hebben om klimaatverandering tegen te gaan. Een groene gevel weerkaatst de warmte grotendeels waardoor een lagere omgevingstemperatuur ontstaat. De luchttemperatuur in de omgeving van een groene gevel kan zelfs tot 6 graden lager zijn dan bij stenen gevels.
  • Opname CO2 en fijnstof: schonere lucht (milieutechnisch) Het is algemeen bekend dat planten CO2 absorberen. Helaas is de toename van CO2 niet gelijk opgegaan en gecompenseerd door een gelijkmatig groeiende hoeveelheid bomen en planten. Door het plaatsen van een groene gevel, verminderen we CO2 in de lucht en dringen we het opwarmen van de aarde terug. Fijnstof in de lucht is een van de grootste gevaren voor de volksgezondheid. Het veroorzaakt hartproblemen en verergerd longziektes. Elementen in de natuur kunnen fijnstof afvangen, waardoor het fijnstof samen met het regenwater in het riool spoelt. De bladeren van een groene gevel vangen meer fijnstof af dan een gladde stenen muur zonder groen. Dit komt door de onregelmatige structuur van de oppervlakte. In de stad, waar veel uitlaatgassen zijn, is een groene gevel dus bevorderlijk voor de luchtkwaliteit en vermindering van fijnstof in de lucht.
  • Stimulering biodiversiteit: bevordering/geen verstoring leefomgeving vogels en insecten. Waar wordt gebouwd, wordt het microleven doorgaans verstoord. Een groene gevel helpt mee om dit microleven en de ecologische kringloop weer snel op gang te brengen. Groene gevels bieden een belangrijke toevluchthaven voor microleven in stedelijke gebieden. Door de keuze voor de juiste hoeveelheid substraat en een grote variëteit aan planten, wordt de biodiversiteit gestimuleerd

AANGEZIEN DE RUIMTE IN DE STAD VOOR GROEN BEPERKT IS, IS EEN GROENE GEVEL EEN IDEAAL INSTRUMENT OM MEER GROEN IN DE STAD TE REALISEREN -Rooflife

Hieronder wat inspiratiebeelden van vertikaal groen uit de buurt:

Groene muur Engeland vb | Rooflifeverticaal groen vb | RooflifeGroene muur Madrid |RooflifeGroene muur vb | Rooflife